Sanering

Att minska och få bort hälsofarliga ämnen ur hemmet är viktigt men ännu viktigare att det görs korrekt och professionellt. Sanering av Asbest, PAH, PCB, Mögel och andra farliga ämnen.