Pågående projekt

RTTR RIV & BYGG genomför just nu en totalentreprenad på Dalaplan, Malmö
Följ bygget i filmen nedan