Nybyggnation / ombyggnation

Stenhus och trästomme